وزیر بهداشت: آغاز واکسیناسیون دانش‌آموزان از دو هفته آینده