گزارش دولت بایدن: کاهش 70 میلیارد دلاری تجارت خارجی ایران در 3 سال گذشته