اینجا بهشتی در نزدیکی سواحل قطر است! (+عکس)

اینجا بهشتی در نزدیکی سواحل قطر است! (+عکس)