معاون رئیس جمهور: اگر در وین توافق نشد، به سمت شرق می‌رویم / با هند و چین تهاتر نفت می‌کنیم

معاون رئیس جمهور: اگر در وین توافق نشد، به سمت شرق می‌رویم / با هند و چین تهاتر نفت می‌کنیم