جلسه انتخاب شهردار اراک به چالش کشیده شد/ 3 عضو صحن را ترک کردند