اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

لغو مصاحبه، به نفع رئیسی یا امانپور ؟