اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

آیا حقوقِ  کارگران دولت  فقط ده درصد افزایش می‌یابد؟/ تخلف آشکار از نظر شورای نگهبان و مصوبه مجلس