رایزنی وزرای خارجه ایران و ترکیه در مورد تحولات افغانستان