چادر‌خوابی عجیب کنار بیمارستان‌های تهران/ همراه‌سرا، گران‌تر از تخت بیمارستان (فیلم)