وزیر بهداشت: واکسیناسیون ۷۰ درصدی تا دو هفته آینده/ محدودیت ها کم می شود