اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ستاد سفر: سفرهای خارجی ایرانی‌ها در روزهای ابتدایی نوروز ۳.۵ درصد کاهش یافت