اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

انصراف 25 فیلم از جشنواره سینتما حقیقت / توضیحات شفاف دبیر جشنواره