اعتراض کارگران مس سونگون ( آذربایجان شرقی)/واکنش مدیر

اعتراض کارگران مس سونگون ( آذربایجان شرقی)/واکنش مدیر