مسوول قطری: فقط ۳ کشته در راه جام جهانی داشتیم/ دوست داریم عربستان به جام جهانی صعود کند

مسوول قطری: فقط ۳ کشته در راه جام جهانی داشتیم/ دوست داریم عربستان به جام جهانی صعود کند