آقای ضرغامی! روی معدن طلا، هویج نمی کارند

آقای ضرغامی! روی معدن طلا، هویج نمی کارند