اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

سخنگوی سازمان انرژی اتمی: راه اندازی ماشین پیشرفته IR6 در فردو/ از سه مرحله نظارت فراپادمانی، دو مورد را انجام نمی‌دهیم/ ایران حق دارد به صورت جزئی یا کلی تعهدات خود را برای مدتی تعلیق نماید