سرپرست معاونت امور هنری: امروز ظرفیت‌ سالن‌ها به صورت عادی خودش برخواهد گشت/ آماده صدور مجوز برای سراسر کشور هستیم

سرپرست معاونت امور هنری: امروز ظرفیت‌ سالن‌ها به صورت عادی خودش برخواهد گشت/ آماده صدور مجوز برای سراسر کشور هستیم