اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ترفیع برای مدیری که در ماجرای فساد چای دبش دخیل است!