تجمع چند هزار نفری زائران؛ در مرز شلمچه چه می‌گذرد؟