اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

واژگونی مرگبار وانت حامل کارگران کشاورز در شوش