هلدینگ تجارت بین الملل بهمردمشاوره آتشنشانیخدمات باغبانی در منزلمبلمان آمفی تئاتر،رض کو

احمد توکلی: ۶۰ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر هستند| در این ۴۰ سال وضع مملکت این‌قدر بد نبوده| اعتماد مردم به حکومت هیچ‌گاه از این میزان فعلی پایین‌تر نبوده‌