اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

بازنشسته با ۵ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان حقوق چطور در تهران زندگی کند؟