اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

«شوخی» یا بازتولید ادبیات «جنسیت زده» و تحقیر «هویت جنسی»؟