اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

کنایه کیهان به زنان ایرانی با تعریف از «شیرزنان» یمنی!