تصاویر| ریگ یلان بیابان لوت؛ بلندترین تپه‌های ماسه بادی دنیا