وزیر اطلاع‌رسانی لبنان استعفا کرد

وزیر اطلاع‌رسانی لبنان استعفا کرد