آمار کرونا در ایران، ۴ مهر ۱۴۰۰/ شناسایی ۱۳۷۹۲ بیمار و ۲۸۸ فوتی جدید