بحران آب در یزد/ استاندار: کمتر از ۲۴ ساعت توان تامین آب را داریم