جریمه ۲ میلیاردی محمود فکری برای حضور ۱۶ هفته‌ای در استقلال