آمار کرونا در ایران، ۶ آبان ۱۴۰۰/ شناسایی ۱۱۴۰۹ بیمار و ۱۵۹ فوتی جدید