اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

روسیه کاری کرده که ما اکنون نه هسته‌ای هستیم نه غرب را داریم