اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

آخرین وضعیت ذخایر سد‌های بزرگ کشور
آفتاب‌‌نیوز : فیروز قاسم زاده- مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور اظهار کرد: بررسی وضعیت ورودی سدهای کشور نشان می‌دهد که ورودی به مخازن در سال آبی جاری ۲۵.۱۱ میلیاردمترمکعب رسیده که نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته ۲ درصد افزایش دارد. طبق اعلام وزارت نیرو، وی اضافه کرد: میزان پرشدگی سد زاینده رود در استان اصفهان، سدهای استان تهران، سدهای استان خوزستان و سدهای حوضه آبریزدریاچه ارومیه در شرایط فعلی به ترتیب حدود ۳۱ درصد ، ۳۲ درصد ، ۵۹ درصد و ۷۵ درصد است که با توجه شرایط اقلیمی کشور و فصل گرمای پیش رو، رعایت الگوی بهینه مصرف در بخش‌های مختلف مصرف امری ضروری است.