اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

فیلم| بیژن عبدالکریمی: با طبقه متوسط جز با زبان زور صحبت نکرده‌اید