اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

اعتراف روزنامه اصولگرا به حضور گزینشی دانشجویان در سخنرانی رئیسی
آفتاب‌‌نیوز : روزنامه اصولگرای فرهیختگان به حضور گزینشی دانشجویان در سخنرانی سیدابراهیم رئیسی در روز دانشجو اعتراف کرد. به گزارش فرهیختگان، در این جلسه برای همه فرصت صحبت فراهم بود، اما نماینده گروهی که در ۳‌ماه اخیر هیچ مرزی را بین اعتراض و آشوب قائل نبود در پشت تریبون حاضر نشد تا نشان دهد این گروه همچنان به‌جای گفتگو برای اصلاح به مسیر دعوا برای تخریب پایبند است. مسیری که اساسا داشتن ایده و گفتمانی قا‌بل توسط این گروه را زیر سوال می‌برد... با وجود عدم‌حضور جریان‌های رادیکال، اما صحبت‌های مطرح‌شده در جلسه نشان داد سایر دانشجویان که همسویی بیشتری با دولت برای رفع چالش‌های کشور دارند نیز اکنون در دسته منتقدان جدی دولت تعریف می‌شوند. این روزنامه در ادامه نوشت: این مواجهه دانشجویان به‌عنوان نمایندگان جامعه تصویر خوبی برای درک شدت اعتراضات اجتماعی در اختیار دولت قرار می‌دهد. اعتراضاتی که در‌نتیجه انباشتی از ناکارآمدی‌های یک‌دهه ترک‌فعل مقامات دولت‌های مختلف حاصل شده و حال پالس‌های اصلاحی دولت رئیسی است که باید از دل فضای اجتماعی به‌وجود‌آمده امید بیافریند.