تصاویر| جنجال گور دسته‌جمعی قربانیان کرونا در کرمان