اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

وقوع ۲۲ زلزله در گیلان طی امسال
آفتاب‌‌نیوز : احمد شکرزاده از وقوع ۲۲ زمین زلزله بالای یک ریشتر در استان گیلان از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون خبر داد و اظهار کرد: شهرستان های رودبار، تالش، رضوانشهر، ماسال، فومن هم از نظر تعداد و هم از نظر بزرگی دارای بیشترین فراوانی زمین لرزه بودند. وی با اشاره به وقوع ۹ زمین لرزه با بزرگی بیش از سه ریشتر در استان گیلان طی مدت مذکور، عنوان کرد: بزرگترین زمین لرزه مربوط به روز گذشته، ۲۴ خرداد در حوالی سنگرود جیرنده با بزرگی ۴.۶ ریشتر است. رئیس مرکز لرزه نگاری گیلان، با بیان اینکه هفت زمین لرزه دارای بزرگی سه تا چهار و دو زمین لرزه دارای بزرگی بیش از چهار ریشتر رخ داده است، گفت: زمین لرزه های اخیر می تواند نشان دهنده فعال بودن گسل های اصلی گیلان باشد. شکرزاده، با بیان اینکه در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۰ تعداد ۲۲ زمین لرزه با بزرگی بیش از یک ریشتر در استان رخ داده بود، خاطرنشان کرد: تعداد سه زمین لرزه با بزرگی بیش از سه ریشتر توسط لرزه نگارهای استان به ثبت رسیده که بزرگترین آنها مربوط به ۲۲ اردیبهشت در حوالی توتکابن با بزرگی ۳.۵ است؛ همچنین هفت زمین لرزه دارای بزرگی یک تا دو و تعداد ۱۲ زمین لرزه دارای بزرگی دو تا سه ریشتر داشتیم. وی از ثبت تعداد ۹۴ زمین لرزه با بزرگی بیش از یک ریشتر در استان طی سال ۱۴۰۰ خبر داد و تصریح کرد: تعداد شش زمین لرزه با بزرگی بیش از سه ریشتر توسط لرزه نگارهای استان به ثبت رسیده که بزرگترین آنها مربوط به ۱۳ اسفند ۱۴۰۰ در میانرود پره سر با بزرگی ۳.۸ ریشتر است. رئیس مرکز لرزه نگاری گیلان، همچنین از وقوع تعداد ۲۶ زمین لرزه دارای بزرگی یک تا دو ریشتر و تعداد ۶۲ زمین لرزه دارای بزرگی دو تا سه ریشتر خبر داد و خاطرنشان کرد: شهرستان های رودبار، تالش و رضوانشهر هم در تعداد و هم در بزرگی زمین لرزه ها دارای بیشترین فراوانی طی سال ۱۴۰۰ بودند. وی با اشاره به فعالیت سه ایستگاه لرزه نگاری در استان، اضافه کرد: فعالیت این ایستگاه ها جهت اعلام هشدار و آماده باش در مناطقی که خطر وقوع زمین لرزه بزرگتر را دارد، الزامی است. شکرزاده، گیلان را نیازمند ۱۰ ایستگاه لرزه نگاری دانست و بیان کرد: با وجود گسل های فعال در گیلان نیازمند حداقل هفت ایستگاه لرزه نگاری جدید هستیم.