اولین سیلی هنگامی به صورت سپاه نواخته شد که سپاهیان را برخلاف تاکید امام به عرصه سیاسی و پذیرش مسئولیت‌ های اجرائی آوردند و آنها را به جای آنکه مسئول امنیت …

اولین سیلی هنگامی به صورت سپاه نواخته شد که سپاهیان را برخلاف تاکید امام به عرصه سیاسی و پذیرش مسئولیت‌ های اجرائی آوردند و آنها را به جای آنکه مسئول امنیت ملی باشند، مسئول آب و نان و برق و گاز مردم کردند