احمد خاتمی: نماز جمعه بهشت را تولید می‌کند/ تمجید از رئیسی و هیئت مذاکره‌کننده

احمد خاتمی: نماز جمعه بهشت را تولید می‌کند/ تمجید از رئیسی و هیئت مذاکره‌کننده