اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

فیلمی از مرکز عملیات سپاه در کردستان عراق