اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

هیچیک از سران قوا حاضر به پاسخگویی در مورد مصوبه فروش اموال مازاد دولت نشدند