پوتین: دارایی‌های افغانستان باید آزاد شود، طالبان سلاح نمی‌خرد

پوتین: دارایی‌های افغانستان باید آزاد شود، طالبان سلاح نمی‌خرد