اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

تاریکخانه‌ای به نام بانک‌های دولتی؛ وام‌دهی بانک ملی به لبنانی‌ها با هر ماه ۱۰۰۰ میلیارد تومان ضرر!