پنجشنبه, ۳۰ فروردین, ۱۴۰۳ / 18 April, 2024


۱۴۰۱/۱۱/۱۹ / /
باستان‌شناس ومرمت گر بنام کاشانی درگذشت
استاد عباس اعتماد فینی، باستان شناس معروف کاشانی به دیار باقی شتافت.