اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

تصاویر| آرامگاه شیخ احمد جامی
آفتاب‌‌نیوز : شیخ احمد جامی که نام کامل وی احمد ابن ابوالحسن جامی نامقی ترشیزی است، از عارفان، شعرا و موسیقی‌دانان مشهور قرن پنجم و ششم هجری قمری بوده است. وی در سال ۴۴۰ هجری قمری در روستای نامق از توابع ترشیز (کاشمر فعلی) به دنیا آمد و در سن ۹۵ سالگی در تربت جام درگذشت. شیخ احمد در سن ۲۲ سالگی دچار تحول روحی شده و به عرفان روی می‌آورد. وی در این دوران از مردم کناره گرفته و ۱۸ سال در ارتفاعات نامق و کوهستان بزد، گوشه عزلت اختیار می‌کند و به مطالعه قرآن و تفاسیر و تحقیق در حال عرفا می‌پردازد. او در سن ۴۰ سالگی به تعلیم، ارشاد، گفتار و نگارش رساله و کتاب مشغول می‌شود و در سفرهایی که به نقاط مختلف می‌رود، در میان طبقات مردم از جمله برخی حکمرانان و زمامداران سیاسی نفوذ به دست می‌آورد. شیخ احمد القابی چون شیخ الاسلام، قطب الاوتاد، شیخ ابونصر احمد ژنده پیل، پیر جام و شیخ جام دارد. شیخ احمد جامی در دورانی که زبان فارسی در تنگنا قرار داشت و تمام علما کتاب‌هایشان را به زبان عربی می‌نوشتند، او اشعارش را به زبان فارسی به نگارش درآورد. همایش بین المللی هزاره شیخ احمد جامی با اهداف وحدت در میان مسلمانان و پاسداشت زبان و ادبیات فارسی در ۲۲ و ۲۳ تیرماه در تربت جام برگزار می‌شود.