اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

فیلم رضا عطاران سینما را ترکاند
آفتاب‌‌نیوز : آمار کامل فروش سینما‌های ایران تا ابتدای ۱ مهر ۱۴۰۱ به شرح زیر است: (تمام ارقام به تومان است و منهای اکران سیار) -- انفرادی ۶۷میلیارد و ۳۰۰میلیون (۱۴۹روز/۳۹۰سالن) -- سگ‌بند ۴۰میلیارد و ۸۱۴میلیون (۱۹۲روز/۴۵۰سالن) -- علفزار ۲۰میلیارد و ۲۰۰میلیون (۱۲۱روز/۲۹۰سالن) -- تی‌تی ۱۹میلیارد و ۲۰۰میلیون (۷۹روز/۳۳۰سالن) -- ابلق ۱۵میلیارد و ۴۰۰میلیون (۳۷روز/۱۶۰سالن) -- دوزیست ۱۵میلیارد و ۲۰۰میلیون (۴۴روز/۲۹۵سالن) -- پسر_دلفینی ۹میلیارد و ۶۰۰ میلیون (۳۰روز/۴۰۰سالن) -- چند_میگیری_گریه_کنی_دو ۸میلیارد و ۹۶۰میلیون (۱۲۸روز/۳۰۰ سالن) -- بانک‌زده‌ها ۱میلیارد و ۱۰۰میلیون (۲۳روز/۲۲۰ سالن) -- کوزوو ۱میلیارد (۴۴روز/۲۵۰سالن) -- شین ۴۰۰میلیون (۱۶روز/۱۰۰ سالن) -- شب_طلایی ۲۷۰میلیون (۳۷روز/۱۲۲سالن) -- برای_مرجان ۱۲۰میلیون (۳۷روز/۷۰ سالن) -- نمور ۱۰۰میلیون (۱۶روز/۲۰ سالن) --فیلم هندی خیزش_غرش_آتش ۹۰ میلیون (۲۳روز/۴۰ سالن)