ارائه بروزترین بانک های اطلاعاتی …فاکتور رسمی,فاکتور مازاد شرکتها09928515601پرینتر چاپ کارت,پرینتر چاپ کارت …نمایندگی تعمیرات لوازم خانگی ال …

جهانگیری: مدیری که با فساد زیرمجموعه خود مقابله نکند یا بی‌عرضه است یا آلوده