انواع خودکار با کیفیت مناسب خوشنویسیآنزیم ترانس گلوتامیناز TG ، تی …دوزینگ پمپ .مترینگ پمپاجاره کلایمر در تهران

تصاویر| مرمت قدیمی‌ترین ساعت تهران
آفتاب‌‌نیوز : اداره زیباسازی معاونت خدمات شهری و محیط زیست در راستای انجام برنامه‌های حفظ و مرمت بافت تاریخی که با هدف نگهداری اماکن واجد ارزش میراثی و تاریخی تدوین شده است اقدام به مرمت ساعت و جداره مسجد و مدرسه علمیه مشیرالسلطنه کرده است. مرمت ساعت و جداره این مسجد که پس از انجام مکاتبات با اتحادیه ساعت سازان و نیز اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران برای معرفی خبره‌ترین افراد در ساخت و مرمت مساجد قدیمی و تعمیرکاران ساعت از هفته گذشته آغاز شده است تا اسفند ماه به پایان خواهد رسید.