اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

آب سوسنگرد به مدت ۲ روز قطع است