قالیباف: از ابتدای انقلاب، مردم را خرد خرد حذف و خودمان را جایگزین آنها کردیم