اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

مجلس: باید مذاکرات منجر به رفع تحریم‌ها شود
آفتاب‌‌نیوز : ابوالفضل عمویی در توضیح جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: این جلسه با موضوع بررسی دور جدید مذاکرات هسته‌ای تشکیل شد؛ نمایندگان نظرات خود را درباره نحوه ادامه پیگیری موضوع مذاکرات هسته‌ای ارائه کرده و گزارش‌هایی که به کمیسیون رسیده بود مورد بررسی قرار گرفت. وی توضیح داد: مجلس در قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها راهکار‌ها و رویکرد‌های خود را در موضوع هسته‌ای ارائه کرده که در مواجهه با مذاکرات هسته‌ای نقشه راه است. بارزترین نمونه آن ماده ۷ این قانون بوده که بر اساسش دولت موظف است گزارش رفع تحریم‌ها را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند و نتیجه آن پس از بررسی در کمیسیون‌های امنیت ملی و انرژی با پیوستی به صحن علنی ارجاع می‌شود. نمایندگان نیز در مورد اجرای این قانون و نحوه ادامه برنامه هسته‌ای کشور تصمیم گیری می‌کنند. عموئی گفت که نگاه مجلس به موضوع بررسی مذاکرات هسته‌ای مبنی بر انتفاع اقتصادی مردم و رفع موانع تجارت خارجی است. مذاکرات باید منجر به رفع تحریم‌ها شود به نحوی که انتفاع اقتصادی و فواید تجارت خارجی برای تجار کشور و اهالی اقتصاد فراهم شده و منفعت آن به مردم برسد. وی در پایان تاکید کرد که نمایندگان مجلس گزارش دولت از متن در حال گفتگو در مذاکرات وین را بررسی خواهد کرد و اگر به جمع بندی نهایی برسد، حتما در تعامل میان دولت و مجلس با رویکرد همدلانه مورد توجه قرار خواهد گرفت.